Vår Historie

Miracle Connect ble først lansert som satellitt TV kanalen Miracle Channel av det norske misjonsdepartementet «Troens Bevis» i 1997.

Etter nesten 1500 år var det "Umulige Oppdraget" for å nå muslimer i lukkede land plutselig mulig gjennom internett og ny satellitt-teknologi. Med millioner av parabolantenner som dukket opp på hustak og sosiale medier i Midtøsten og Nord-Afrika, klarte millioner av muslimer å bli med i den globale tidsalderen for informasjon, nyheter og underholdning. Tiden var inne for misjonsdepartementene å bryte nasjonale proteksjonismemurer og dele evangeliet med de uoppnåelige folkegruppene i Midtøsten og Nord-Afrika gjennom denne muligheten.

Miracle Connects unike oppdrag

Vi er fokuserte på de mest strategiske nasjonene i verden for å nå arabisktalende folkegrupper med minst tilgang til det Kristne budskapet og Kristne ressurser. Vi investerer vår tid og ressurser strategisk for å maksimere vår misjonær innvikling.
  • • Miracle Connect sender 100% arabiske medier som er planlagt og produsert av lokale arabisktalende mennesker. Vi sender ikke tekstede eller dubbede programmer.
  • • Miracle Connect er for de fleste i Midtøsten og Nord -Afrika. Den retter seg mot ikke-kristne på en vennlig og respektfull måte og bruker språk som er lett å forstå.
  • • Miracle Connect har et tydelig spesifikt oppsøkende fokus for kvinner og familier.
  • • Vi har trent og dedikerte oppfølgingsteam for å svare på og hjelpe seerne våre. Fokuset på oppfølging er en av hovedfaktorene som gjør arbeidet unikt.
  • • Vi har en integrert portefølje som inkluderer internettradiodepartement sammen med TV, online streaming og sosiale medier for å engasjere folk uansett hvor de er.
  • • Vi involverer flertallet -bakgrunnstroende i manusskriving, produksjon og oppfølging for å sikre overbevisende innhold og kulturelt relevant disippelskap.
  • • Vi drives av innfødte arabere for å tjene arabisktalende mennesker, med et ytterligere engasjement for å nå mennesker på sine egne dialekter.
  • Som organisasjon er vi opptatt av å søke Guds veiledning i enhver beslutning.