Kristi legeme arbeider sammen
april 8, 2024
Amin fra Marokko, Kristi guddommelighet er så tydelig i evangeliet.
mai 7, 2024