En verdsettelse av Jesus førte til at jeg fulgte… Å følge førte til tilgivelse for min synd.
mai 7, 2024
En reise med tro og forvandling mot å ta imot Herren
mai 7, 2024