En reise for å flykte fra urettferdighet til å ta imot Herren!
juni 5, 2024
Mangel på overbevisning førte meg til å kjenne Herren!
juni 5, 2024