Disippelgjøring – vår fremste prioritet!
juli 2, 2020
Stå med oss i bønn – denne måneden
august 25, 2020